dictionary

Consumator

persoană fizică sau juridică care foloseşte energia electrică prin conectarea instalaţiei sale de utilizare la reţeaua electrică în unul sau mai multe puncte de alimentare (delimitare).

Consum fraudulos

sustragere de energie electrică din reţeaua electrică prin:
a) intervenţia în funcţionarea echipamentului de măsurare, prin diferite metode, cu/sau fără deteriorarea acestuia şi cu/sau fără violarea sigiliilor ce-i sînt aplicate;
b) conectarea neautorizată la reţeaua electrică sau prin ocolirea echipamentului de măsurare;
c) modificarea neautorizată a schemei de conectare a echipamentului de măsurare care are drept consecinţă înregistrarea incompletă a cantităţii de energie electrică consumată.

Chiriaş

persoană fizică, căreia locuinţa i se acordă în chirie în baza unui contract de închiriere, încheiat cu gestionarul fondului locativ pe termen limitat sau nelimitat şi contra plată, în conformitate cu actele legislative în vigoare

Aviz de racordare

aviz în scris, de modelul stabilit de Agenţie, eliberat de către unitatea de distribuţie solicitantului, în care se indică condiţiile tehnice optime şi lucrările obligatorii pe care urmează să le îndeplinească solicitantul, pentru racordarea instalaţiei sale de utilizare la reţeaua electrică a unităţii de distribuţie

Aviz de deconectare

comunicare în scris, de modelul stabilit de Agenţie, expediată consumatorului de către furnizor prin care consumatorul este prevenit de posibila deconectare a instalaţiei sale de utilizare de la reţeaua electrică.

Agenţie Naţională pentru Reglementare în Eneregetică

autoritate permanentă a administraţiei publice, cu statut de persoană juridică, ce reglementează activităţile economice şi comerciale desfăşurate în sectorul electroenergetic

Consumator agricol

consumator care utilizează energia electrică în scopul cultivării plantelor şi creşterii animalelor. De asemenea, se consideră consumator agricol staţiile de irigare, staţiunile tehnologice de maşini, întreprinderile de reparaţie a tehnicii agricole, gospodăriile silvice, piscicole, apicole, laboratoarele veterinare, staţiile de protecţie a plantelor şi animalelor etc.

Consumator bugetar

consumator clasificat drept organizaţie/instituţie bugetară (şcoală, grădiniţă de copii, unitate militară, instituţie penitenciară etc.), finanţată de la bugetul de stat sau bugetul local, care utilizează energia electrică pentru satisfacerea necesităţilor proprii.

Consumator casnic

consumator care dispune de casă proprie, apartament în blocul locativ sau încăpere de locuit în cămin şi utilizează energia electrică în exclusivitate pentru necesităţi casnice.

Consumator comercial

consumator care utilizează energia electrică în scopul comercializării mărfurilor, producţiei agricole şi industriale, precum şi prestării de servicii populaţiei şi agenţilor economici.