dictionary

Încăpere de uz comun

casa scării, subsolul şi alte încăperi auxiliare, care se află în folosinţa comună a tuturor locatarilor din blocul locativ.

Întrerupere a furnizării energiei electrice

suspendare temporară a furnizării energiei electrice consumatorilor fără deconectarea instalaţiilor de utilizare de la reţeaua electrică.

Întrerupere neprogramată a furnizării energiei electrice

suspendare temporară a furnizării energiei electrice consumatorilor, cauzată de accidente în reţeaua electrică, fără deconectarea instalaţiilor de utilizare ale consumatorului de la reţeaua electrică.

Întrerupere programată a furnizării energiei electrice

suspendare temporară a furnizării energiei electrice fără deconectarea instalaţiilor de utilizare ale consumatorului de la reţeaua electrică, cauzată de necesitatea efectuării unor lucrări de exploatare şi/sau reparaţii planificate de către unitatea de distribuţie cu înştiinţarea prealabilă a consumatorilor.