16. Care este volumul investiţiilor realizate de GAS NATURAL FENOSA de la începutul activităţii sale în Republica Moldova

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

Anual Gas Natural Fenosa în Moldova prezintă spre coordonare Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică planurile sale investiţionale, care sunt aprobate de către organul regulator şi ulterior compania transmite rapoartele privind îndeplinirea lor. Aceste rapoarte prezintă în detaliu datele privind necesităţile investiţionale, efectul şi costurile lor, precum şi perioada de amortizare etc. Acestea constituie investiţii foarte necesare, pentru a menţine funcţionale reţelele şi a spori fiabilitatea lor.
 
Începând cu anul 2000 și până în prezent Gas Natural Fenosa în Moldova a investit peste 276,5 milioane USD, dintre care peste 80% au fost direcționate spre renovarea și reabilitarea rețelelor electrice. Investiţiile se efectuează pe domenii, pe nivele de tensiune, pe priorităţi şi sunt materializate prin intermediul celor mai noi tehnologii şi echipamente de top, produse de firme cu renume pe plan internaţional. Datorită acestor investiţii s-a reuşit o îmbunătăţire esenţială a calităţii serviciilor.
 
În perioada 2010 – 2015 în acest sens a fost investită suma de 107,8 milioane USD, dintre care 89,3 milioane USD sau 83 % au constituit investiţii directe în modernizarea reţelelor electrice.
 
Investiții realizate (milioane dolari)