22. Ce este indicatorul SAIDI?

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

Indicatorul SAIDI (System Average Iterruption Duration Index) – durata medie a întreruperii în reţea este stabilit de Regulamentul ANRE cu privire la calitatea serviciului de transport şi distribuţie a energiei electrice (Hotărârea ANRE nr 406 din 25.02.2011) pentru a se calcula durata medie a întreruperilor în reţea pe unitatea de distribuţie.  Acest indicator nu  se raportează la o localitate anume, la un raion  sau cartier concret, deoarece  reflectă situaţia în ansamblu pe teritoriul deservit de întreprinderea de distribuţie. Pentru îmbunătăţirea acestui şi a altor indicatori de calitate întreprinderea de distribuţie efectuează investiţii şi lucrări de mentenanţă în mod planificat în întreaga reţea, ţinând cont de uzura acesteia, priorităţile stabilite în extindere, de numărul de reclamaţii etc. 

 

Indicatorul SAIDI este într-o continuă scădere an de an, compania depunând eforturi constante în acest sens. Media anuală a întreruperilor pentru un client a evoluat de la 18,1 ore în anul 2004 până la 4,4 ore la sfârșitul anului 2015. În raport cu 2014, în anul 2015 dinamica îmbunătăţirii situaţiei în ansamblu pe întreprindere reprezintă 2,4 ore. Obţinerea acestei îmbunătăţi semnificative s-a reuşit datorită concentrării asupra fiderelor (liniilor aeriene 6-10 kV) mai problematice, stabilind ulterior priorități și plauri de acțiuni.  Astfel s-au efectuat un şir de activităţi de mentenaţă pentru înlăturarea cauzelor, care provocau declanşări avariate, diminuând la maximum numărul acestora. Lucrări similare au fost efectuate de asemenea şi în reţelele subterane.

 

Evoluția operativă a SAIDI în perioada 2004- 2015