Aviz de deconectare

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

comunicare în scris, de modelul stabilit de Agenţie, expediată consumatorului de către furnizor prin care consumatorul este prevenit de posibila deconectare a instalaţiei sale de utilizare de la reţeaua electrică.