Gas Natural Fenosa în Moldova publică cel de-al cincilea raport de RSC elaborat în corespundere cu cerinţele standardului GRI G4

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

Gas Natural Fenosa în Moldova a realizat pentru al cincilea an consecutiv un raport local de responsabilitate socială corporativă, oferind publicului informaţii cu privire la practicile responsabile adoptate şi implementate în anul 2016 de către cele două întreprinderi ale sale, Î.C.S. „Red Union Fenosa" S.A. şi Î.C.S. „Gas Natural  Fenosa Furnizare Energie" S.RL. Documentul este în limba română, independent de cel al grupului, ce apare anual în limba spaniolă.

 
Elaborat în corespundere cu cerinţele standardului internaţional GRI G4, inclusiv cu Suplimentul pentru utilităţi în domeniul electric, raportul pentru anul 2016 conţine informaţii relevante pentru grupurile sale de interes despre activitatea celor două întreprinderi în domeniile economic, de mediu şi social, precum şi în management, acestea fiind descrise în conformitate cu indicatorii prestabiliţi de Global Reporting Initiative (GRI).
 
Gas Natural Fenosa în Moldova este prima companie din ţară care raportează conform acestor cerinţe, ce pun accentul pe transparenţă şi responsabilitate şi reprezintă standardul de aur în acest domeniu la nivel mondial. Veridicitatea informaţiilor conţinute în raport derivă din politicile şi procedurile incluse în sistemele de control intern ale Gas Natural Fenosa şi ale întreprinderilor Gas Natural Fenosa în Moldova care, printre altele, au ca scop să asigure prezentarea corectă a informaţiilor referitoare la companie către terţi. În cadrul acestor politici, precum şi în cadrul recomandărilor Global Reporting Initiative, Gas Natural Fenosa în Moldova a solicitat o verificare externă a indicatorilor de performanţă incluşi, această asigurare fiind efectuată de către o terţă parte independentă, KPMG Advisory S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a reţelei de firme independente KPMG afiliate la KPMG International Cooperative („KPMG International”), o entitate elveţiană.
 
Ulterior, raportul a fost expediat la Global Reporting Initiative (GRI) şi în septembrie 2017 întreprinderile Gas Natural Fenosa în Moldova au obţinut eticheta de materialitate a GRI. Aceasta confirmă verificarea informaţiilor pentru anul de raportare sub aspectul confirmării includerii în raport a tuturor secţiunilor referitoare la analiza de materialitate.
 
Raportul de RSC pentru anul 2016 al Gas Natural Fenosa în Moldova poate fi consultat pe pagina web a companiei, la secţiunea Responsabilitate Socială Corporativă.
 
Departamentul Relaţii Externe şi Comunicare
26.11.2017