Informaţie privind codul IBAN al Î.C.S."Gas Natural Fenosa Furnizare Energie" S.R.L.

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

Stimaţi Clienţi,
 
În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la transferul de credit, aprobat prin Hotărârea CA al BNM nr. 157 din 01 august 2013 (cu modificările şi completările operate prin Hotărârea BNM nr. 56 din 05 martie 2015), începând cu 01 ianuarie 2016 este implementat codul IBAN (International Bank Account Number) la efectuarea transferurilor locale în monedă naţională.


Astfel, Vă aducem la cunoştinţă datele de identificare ale companiei Î.C.S."Gas Natural Fenosa Furnizare Energie" S.R.L.
 
Adresa juridică: 

str. Andrei Doga 4, MD-2024 mun. Chișinău,
IDNO: 1014600043319; Cod TVA: 0608675

 

Banca comercială: BC ”Victoriabank” S.A, fil. nr.3, Chișinău

 

Cod IBAN: MD04VI000000022510303MDL