Investiţii în fiabilitatea şi calitatea serviciilor prestate

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

Pentru îmbunatățirea indicatorilor de calitate a furnizării energiei electrice, asigurarea funcționarii fiabile la randament maxim al instalațiilor electrice aflate în gestiunea Î.C.S."Red Union Fenosa" S.A. anual sunt planificate activități de substituire a separatoarelor automate cu întrerupătoare de tensiune înaltă 110 kV de ultima generație.

 

Una din instalațiile electrice la care s-a realizat recent o asemenea renovare este Stația de transformare 110/10 kV „Zori”, amplasată în centrul municipiului Chișinău, care face parte din sistemul energetic naţional, realizând transmiterea fluxurilor de putere în reţelele de transport a infrastructurii energetice a Republicii Moldova,  precum și alimentarea consumatorilor.
 
De menţionat faptul, că  în ultimii ani în această zonă a urbei din sectorul Buiucani au fost construite mai multe blocuri locative,  centre comerciale, oficii, obiective de infrastructură urbană  etc., fapt ce a condus la creşterea volumului de energie electrică asigurat de această staţie.


Prin înlocuirea echipamentelor retrase din uz cu altele noi Gas Natural Fenosa asigură o mai mare eficienţă economică prin costuri reduse la întreţinere şi cu o durată considerabilă de funcţionare. Totodată aceste echipamente sunt mai performante şi prin urmare sporesc fiabilitatea alimentării cu energie electrică a consumatorilor.


Departamentul Relaţii Externe şi Comunicare
Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A.

14.08.2017