Notă informativă cu privire la demararea și ulterior stoparea unor lucrări de modernizare a reţelelor electrice

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

Unul din cele mai importante obiective ale operatorului de distribuţie a energiei electrice Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A. este prestarea serviciilor fiabile și de calitate clienților săi. În acest scop, compania realizează conform planului său de investiții multiple lucrări de renovare și modernizare a reţelelor electrice, inclusiv din interiorul blocurilor locative. Asemenea lucrări asigură în primul rând alimentarea fiabilă cu energie electrică a consumatorilor și în același timp oferă toate măsurile de protecție și de securitate necesare în vederea excluderii oricăror posibile riscuri de scurtcircuitări și incendii în raport cu populaţia.
 
Pe parcursul anului 2017 în municipiul Chișinău au fost realizate cu succes câteva lucrări complexe de renovare a rețelelor electrice din cadrul unor blocuri locative, în valoare totală de circa 2 milioane de lei. Cu regret, însă, unul din proiectele planificate pentru anul curent a fost stopat, fapt pentru care dorim să facem claritate și să oferim unele detalii opiniei publice.
 
Ținând cont de necesitatea întreținerii permanente, dar mai ales renovării reţelelor electrice interne din blocurile locative, Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. a iniţiat, conform planului său de investiții pentru anul 2017 lucrările de modernizare completă a reţelei electrice în blocul locativ situat în str. Alexandr Puşkin, 44 din mun. Chişinău, care a fost dat în exploatare mai bine de trei decenii în urmă. Astfel, inițial de către compania autorizată „Zikkurat-Construct” S.R.L. a fost elaborat proiectul de modernizare a reţelei interne 0,4 kV a blocului dat, care la rândul său a fost verificat şi coordonat de către toate instituţiile competente (verificatorul de proiecte, Gestionarul Fondului Locativ, Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al MAI, INCP Urban Proiect).

 

Ulterior compania Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A., prin intermediul antreprenorului său autorizat „Condimelectro” S.R.L. urma să realizeze lucrări de modernizare a rețelelor electrice ale acestui bloc locativ, ținând cont în primul rând de necesitatea asigurării accesului liber al operatorului la rețelele electrice pentru întreținerea acestora. În prezent accesul operatorului de reţea este limitat, fapt care poate tergiversa procesul de lichidare a defectelor avariate, iar în unele cazuri ar putea genera inclusiv incendii, luând în considerare pericolele și riscurile pe care le prezintă uzura rețelelor electrice.

 
În mod firesc, procesul de executare a lucrărilor poate provoca anumite deranjamente temporare pentru consumatori, luând în considerare zgomotul produs, deconectarea parțială a locatarilor de la sursa de energie electrică ș.a. Regretăm aceste inconveniente, însă trebuie să ținem cont de faptul că lucrările au drept scop îmbunătățirea calității și asigurarea unui serviciu neîntrerupt.
 
În același timp, incontestabil această modernizare prevede un şir de avantaje: înlocuirea panoului electric central al blocului cu toate aparatele de comutaţie, montarea conductoarelor noi de o secţiune mai mare pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici, precum și montarea reţelei electrice la consumatori cu 3 conductoare, care oferă o potență mai mare și mai multă siguranță până la panourile etajate existente pentru sporirea securităţii electrice a consumatorilor finali.

 

Cu toate acestea, operatorul de distribuție nu a reușit să convingă locatarii să realizeze lucrarea sus menționată. Pe data de 16.11.2017 a avut loc o adunare cu locatarii blocului, în cadrul căreia au fost explicate motivele reconstrucției rețelelor interne, precum și beneficiile pentru locatari în rezultatul acestei reconstrucții: o rețea electrică renovată mai performantă, acces liber la contoare, care permite citirea datelor reale ale consumului, ci nu estimative – respectiv o facturare exactă și intervenția mult mai operativă a echipei de Distribuție a operatorului în caz de necesitate.

 

În pofida acestor avantaje și argumente expuse, majoritatea locatarilor s-au opus față de realizarea lucrărilor. Ca rezultat, proiectul de modernizare a reţelelor electrice interne ale blocului locativ din str. Alexandr Puşkin 44 a fost stopat.


 

În concluzie, ţinem să menţionăm că proiectele de renovare și modernizare a reţelelor electrice sunt foarte importante pentru bunăstarea societății, acestea asigură alimentarea neîntreruptă cu energie electrică a consumatorilor și în același timp asigură securitatea electrică, astfel prevenind oricare posibile riscuri de scurtcircuitări și incendii. Regretăm disconfortul temporar creat și inventabil din timpul desfășurării unor asemenea lucrări, dar vă asigurăm că acesta este incomensurabil cu consecințele și pericolele pe care le prezintă pentru persoane nerealizarea acestora.
 

Departamentul Relaţii Externe şi Comunicare
Î.C.S.”Red Union Fenosa” S.A.

 
01.12.2017