Red Union Fenosa şi Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică au semnat un Acord de colaborare

Versiune pentru tipărireVersiune pentru tipărire

Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A. în calitate de cel mai mare distribuitor de energie electrică la tarife reglementate din Republica Moldova, ce face parte din grupul Gas Natural Fenosa – companie multinaţională, lider în sectorul de gaz şi electricitate şi Centrul de Excelență în Energetică și Electronică în calitatea sa de instituție publică de învățământ, obiectivul căreia este sporirea calității și relevanței învățământului profesional tehnic, au semnat vineri, 1 decembrie, 2017, un Acord de colaborare.

 
Recunoscând importanța colaborării reciproce pentru asigurarea unui nivel de calificare a specialiștilor în domeniul energetic cu orientare la standardele europene prin integrarea procesului de studii și a mediului de afaceri la realizarea obiectivelor stabilite, părţile îşi propun să colaboreze  în domeniile promovării reformelor, proiectării moderne a instalaţiilor, elaborării tehnologiilor noi în sectorul energetic şi instruirii în acest scop a corpului de ingineri  şi tehnicieni de calificare înaltă.
 
În particular,  părţile acordului se angajează să colaboreze  în vederea pregătirii cadrelor inginerești și  de tehnicieni de profil conform cerințelor standardelor internaționale și a economiei naționale, a necesităților curente și de lungă durată ale întreprinderii, implementării în procesul de studii a tehnicii și utilajului de laborator modern, a perfecționării procesului de studii şi a susținerii procesului de elaborare și editare a materialelor didactico-metodice, modernizării și consolidării laboratoarelor de profil ale instituţiei de învăţămînt. De asemenea, sunt stipulate şi un şir de alte activităţi didactice şi practice comune.
 
Acordul a fost semnat de către dl. Jose Luis Gomez Pascual, country manager al  Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A.  şi  dl. Vasile Vrânceanu, directorul Centrului de Excelență în Energetică și Electronică.
 
Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A. a semnat  anterior mai multe acorduri de colaborare cu diferite instituţii de învăţâmânt  superior şi profesional din Republica Moldova, ele făcând parte din politica de RSC a întreprinderii de susţinere a domeniului instruirii din Republica Moldova.

 

Departamentul  Relaţii Externe şi Comunicare
Î.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A.

01.12.2017