Informaţie pentru consumatori

Centre de încasare


Achitarea facturilor curente şi a celor cu datorii poate fi efectuată în filialele băncilor:

  • BC "Victoriabank" SA
  • BC "Energbank" SA
  • BC "Moldova-Agroindbank" SA
  • BC "Moldindconbank" SA
  • BCR Chișinău SA
  • BC "FinComBank" SA
  • BC "Eurocreditbank" SA
  • BC "Eximbank" SA
  • BC "Mobiasbanca - Groupe Societe Generale" S.A
  • BC "COMERTBANK" SA.

În filialele Î.S. „Poşta Moldovei" şi în oficiile comerciale ale Î.C.S. „Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” S.R.L.


Detaliile despre achitarea facturilor le puteţi găsi la rubrica Plăţi alternative.

 

 

INFORMAŢIE IMPORTANTĂ!

 

Dacă factura a fost achitată după expirarea termenului de achitare, pentru evitarea eventualelor deconectări de la reţea, va rugăm să anunţaţi imediat Furnizorul despre acest fapt la numărul de telefon indicat în factură şi, inclusiv, să prezentaţi dovada plăţii facturii la numărul de fax 022 431-205, în caz contrar, deconectarea iminentă nu va putea fi suspendată.