Posturi vacante

Compania  Gas Natural Fenosa propune studenţilor anului I Masterat – Domeniul Economic  posibilitatea de a petrece stagierea remunerată în cadrul departamentului Audit Intern.
 
Studenţii vor avea posibilitate să acumuleze cunoştinţe şi experienţă în:

 • Stagiere în cadrul unei companii internaționale;
 • Abilități practice de analiză în baza proceselor de audit;
 • Dezvoltarea capacităților de planificare, priorizare, sinteză și documentare;
 • Comunicare cu clienţii interni în procesul de audit intern;
 • Cunoașterea avansată a MS Excel.

 Condiţii de stagiere:

 • Durata stagierii remunerate – pe perioada studiilor la masterat;
 • 7 ore de stagiere zilnic, flexibilitate în dependenţă de orarul studentului;
 • Studenţi an I Master în domeniul economic: Facultatea Ştiinţe economice: Finanţe, Bănci şi Contabilitate, Cibernetică şi Informatică economică etc.

Date de contact:

Persoana de contact – Badia Oxana
Telefon de contact – 022-43-15-35
E-mail: resurse_umane@ufmoldova.com
http://www.gasnaturalfenosa.md/page/contacte
 
Doritorii de a petrece stagierea în cadrul companiei Î.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A. sunt rugaţi să expedieze prin e-mail CV-ul resurse_umane@ufmoldova.com


 

 

 

Compania Î.C.S. Red Union Fenosa” S.A. selectează candidaţi la funcţia vacantă:

 

 

TEHNICIAN PENTRU EVIDENŢĂ (contract individual de muncă pe termen determinat)

 

Activităţi şi responsabilităţi:

 • Colaborarea la elaborarea bugetelor şi la planificarea strategică a unităţii, elaborarea rapoartelor şi dărilor de seamă
 • Realizarea şi/sau participarea în gestionarea administrativă a procesului de aprovizionare, verificând îndeplinirea contractelor furnizorilor
 • Colaborarea la gestionarea descentralizată a serviciilor generale pentru angajaţi
 • Gestionarea călătoriilor şi a serviciilor hoteliere 
 • Efectuarea controlului economico-administrativ al vehiculelor
 • Realizarea procesului de verificare, gestionare, confirmare şi contabilizare a facturilor, precum şi a altor operaţii economice în sistemele corporative

Cerinţe şi abilităţi:

 • Studii superioare în domeniul ingineriei/economic
 • Minim 2 ani de experienţă în domeniu
 • Cunoştinţe bune de utilizare a PC (Word, Excel, Outlook)

Locul de muncă este în or. Chişinău

 

 

 

MECANIC REPARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

 

Activităţi şi responsabilităţi:

 • Coordinarea operaţiilor de reparaţie şi menţinere preventivă a parcului de vehicule din zonă
 • Elaborarea rapoartelor despre avariile vehiculelor
 • Elaborarea criteriilor de întreţinere preventivă, conform recomandărilor producătorului vehiculelor şi condiţiilor specifice a lucrărilor pe care le vor efectua
 • Coordonarea şi gestionarea lucrarilor de reparaţie a automobilelor în atelierele contractate
 • Realizarea procesului de verificare, gestionare, confirmare şi contabilizare a facturilor, precum si a altor operații economice în sistemele corporative

Cerinţe şi abilităţi:

 • Studii superioare în domeniul ingineriei mecanice şi transporturi
 • Minim 2 ani de experienţă în domeniu
 • Cunoştinţe bune de utilizare a PC (Word, Excel, Outlook)

Locul de muncă este în or. Chişinău

 

 

 

TEHNICIAN ENERGETICIAN SOLICITARI DE CONECTARE (CHISINAU)

 
 
Activităţi şi responsabilităţi:
 

 • Să analizeze cererea şi caracterul sarcinii spre conectare (casnic, comercial sau industrial) consultând scheme RED şi informaţia despre măsurările la PT (PD, PDC) în zona locului solicitat de racordare
 • Să analizeze posibilitatea de conectare la RED cu tensiunea necesară, conform cererii clientului
 • Să analizeze informaţia necesară acumulată pentru pregătirea avizului de racordare conform normelor şi instrucţiunilor de lucru
 • Să definească caracteristicile tehnice să efectueze  şi verifice elaborarea, emiterea şi eliberarea avizelor de   racordare

 
Cerinţe și abilități:
 

 • Studii superioare finisate în domeniul energetic/Studii medii de specialitate în domeniul energetic (Colegiul Politehnic)
 • Responsabilitate, onestitate, corectitudine, capacitate de planificare şi control a activităţilor îndeplinite, lucru în echipă
 • Experienta de munca in domeniul energetic
 • Posedarea permisului de conducere şi experienţa de conducere este obligatorie
 • Cunoştinţe medii de utilizare a PC (Word, Excel, Outlook)

Locul de muncă este în or. Chisinau

 

 

 

AGENT SERVICII CLIENT
 
Activităţi şi responsabilităţi ale postului:
 

 • Realizarea activităţilor de deservire a clienţilor, aplicând politicile şi criteriile comerciale stabilite

 
Cerinţe faţă de candidaţi:
                   

 • Studii superioare sau medii de specialitate în domeniul economic  sau energetic
 • Experienţa de muncă în domeniul economic/energetic va constitui un avantaj
 • Abilităţi de comunicare
 • Responsabilitate
 • Cunoaşterea limbilor: româna (nivel avansat), rusă (nivel mediu)
 • Nivel bun în cunoaşterea PC (Word, Excel, Outlook)

Locul de muncă este în or. Chişinău

 

 

 

CONTROLOR LA CONTROLUL ENERGETIC – ORHEI
 
 Activităţi şi responsabilităţi:
 

 • Verificări planificate ale aparatelor şi echipamentelor de măsură a clienţilor atribuiţi
 • îndeplinirea ordinelor de serviciu încredinţate
 • Participarea la campaniile de depistare a furturilor de energie electrică în limita competenţei sale
 • Realizarea inspecţiilor în instalaţiile electrice a edificiilor construite, a celor în construcţie sau reconstrucţie şi admiterea lor pentru darea în exploatare

 
Cerinţe şi abilităţi:

 • Studii medii de specialitate în domeniul energetic (Colegiul Politehnic) sau Studii superioare
 • finisate în domeniul energetic
 • Responsabilitate, onestitate, corectitudine
 • Experienta de munca in domeniul energetic va contitui un avantaj
 • Posedarea permisului de conducere şi experienţa de conducere este obligatorie

Locul de muncă este în or. Ohei

 

 

 

 

Compania Î.C.S. Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” S.R.L. selectează candidaţi la funcţia vacantă:

 

 

TEHNICIAN GESTIUNEA COMERCIALĂ

 

Activităţi şi responsabilităţi:

 • Să analizeze incidentele detectate la contractarea clienților, în procesul de facturare şi încasare si să consulte unităţile referitor la ciclul comercial
 • Să verifice procesul de deconectare pentru datorii și să realizeze activitățile corespunzătoare procesului de gestiune a datoriilor, generând ordine de lucru la deconectarea clienților pentru neachitarea datoriilor
 • La necesitate să telefoneze debitorul sau reprezentantul autorizat al acestuia privind restituirea datoriei.

 

Cerinţe şi abilităţi:

 • Studii medii de specialitate/superioare în domeniul economic sau energetic
 • Experienţă de muncă în domeniul economic/energetic va constitui un avantaj
 • Abilităţi de comunicare
 • Responsabilitate
 • Cunoaşterea limbilor: obligatoriu româna (nivel avansat), rusa (nivel mediu)
 • Nivel bun în cunoaşterea PC (Word, Excel, Outlook)

Locul de muncă este în or. Chişinău

 

 

 

Curriculum – vitae şi scrisoarea de intenţie pot fi depuse pe adresa mun. Chişinău, str.A.Doga 4, etajul 6, Direcţia Personal, Organizare şi Cultură indicând în subiect postul pentru care se aplică.

 
E-mail: resurse_umane@ufmoldova.com
Relaţii la tel: 022-43-15-89, 022-43-15-35
 
Vor fi contactate doar persoanele care corespund cerinţelor.