Certificate

Pentru îmbunătăţirea continuă a serviciilor prestate Î.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A. implementează cele mai performante sisteme de gestiune şi realizează anual investiţii semnificative, cu impact major asupra fiabilităţii livrărilor de energie electrică şi a indicatorilor de calitate.
 
În anul 2008 în cadrul întreprinderii a demarat procesul de implementare a sistemului de management al calităţii conform standardelor ISO. Mai întâi acestea sunt implementate în Direcţia Comercială, iar apoi în întreaga întreprindere și finalizează în 2010 cu certificarea Sistemului de Management al Calităţii şi al Sistemului de Mediu, conform standardelor ISO 9001:2008 şi ISO 14001:2004.
 
În anul 2011, în cadrul Gas Natural Fenosa este adoptată decizia, ca toate întreprinderile, ce fac parte din Grup să se alinieze Sistemului Integrat de Management Corporativ, iar în urma unui tender internaţional s-a decis ca organismul de certificare şi monitorizare a conformării la standardele internaţionale să fie efectuată de către AENOR, Spania – organism internaţional de certificare. Pentru Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. această acţiune rezultă prin recertificarea integrată a ambelor sisteme de către organismul de certificare AENOR în luna mai a anului 2011.
 
În anul 2012 se lansează implementarea standardului pentru Sistemul de Management pentru Sănătate şi Securitate Ocupațională, şi în 2013, adiţional la recertificarea Sistemului Integrat de Management de Calitate şi Mediu, este obţinut Certificatul pentru Sistemul de Sănătate şi Securitate Ocupaţională, în conformitate cu standardul OHSAS 18001:2007.
 
În mai 2013, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. obține certificatul pentru Sistemul Integrat de Management al Calităţii, Mediului, Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale.
 
Sistemul Integrat de Management este un instrument eficient, care permite unei companii să-şi îmbunătăţească continuu performanţele, să identifice şi să controleze impactul activităţilor, produselor şi serviciilor sale asupra mediului, să gestioneze sistematic procesele identificate, să stabilească obiectivele si sarcinile respective pentru a le îndeplini şi a demonstra realizarea lor.
 
Administraţia Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. califică certificările respective drept o dovadă a faptului, că sistemul şi politica întreprinderii îndeplinesc cerinţele standardelor internaţionale spre care este orientat în mod constant grupul energetic integrat din Spania, Gas Natural Fenosa.

 


Certificat de Management al Calității ISO 9001:2015 I.C.S. RED Union Fenosa S.A.

Certificat de Management al Calității ISO 9001:2015 I.C.S. Gas Natural Fenosa Furnizare Energie SRL

Certificat de Management de Mediu ISO 14001:2015 I.C.S. RED Union Fenosa S.A.

Certificat de Management de Mediu ISO 14001:2015 I.C.S. Gas Natural Fenosa Furnizare Energie SRL

Certificat de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale OHSAS18001:2007 I.C.S. Gas Natural Fenosa Furnizare Energie SRL

Certificat de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale OHSAS18001:2007 I.C.S. RED Union Fenosa S.A.